top of page

Studijska posjeta studenata i akademskog osoblja sa Državnog univerziteta Missouri (SAD)

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu su 2. 6. 2022. godine posjetili studenti i profesori sa Državnog univerziteta Missouri iz Sjedinjenih Američkih Država.


U sklopu posjete upriličen je prijem kod dekana, prof. dr Jasmina Ahića, koji je goste upoznao sa organizacijom i radom Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu. Gostima su se obratile i prodekanica za međunarodnu saradnju prof. dr Marija Lučić-Ćatić i docentica dr.sc. Sandra Kobajica koje su predstavile različite aktivnosti koje se na Fakultetu kontinuirano sprovode u cilju razvoju i osnaživanja međunarodnih odnosa s partnerskim univerzitetima i ostalim nastavnim, obrazovnim i istraživačkim institucijama i mrežama saradnje iz Evrope i svijeta.

U toku obilaska Fakulteta gosti su imali priliku upoznati se sa resursima kojima Fakultet raspolaže u cilju realizacije praktičnih aktivnosti u nastavnom i vannastavnom procesu (forenzička laboratorija, kabinet sa računarima, AirSoft streljana, studentski hub i čitaonica i dr.) Posjeta je završena predavanjem o ustavno-pravnom uređenju Bosne i Hercegovine sa fokusom na krivičnopravni sistem koje je održao prof. dr Almir Maljević.


Četrnaestodnevnu studijsku posjetu studenata kriminologije koja je obuhvatila tri grada, Sarajevo, Beograd i Dubrovnik, predvodili su doc. dr Marijana Kotlaja i doc. dr Bill Sandel.

245 views

Comments


bottom of page