top of page

Stanje privatne zaštite ljudi i imovine u FBiH – IZAZOVI

Komora agencija i unutrašnjih službi za zaštitu ljudi i imovine u partnerstvu sa Fakultetom za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu i Ministarstvom unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine, uz organizacionu saradnju sa Global security d. o. o i časopisom A&S Adria organizirala je konferenciju i okrugli sto o temi „Stanje privatne zaštite ljudi i imovine u FBiH – IZAZOVI (Između zahtjeva zakona i mogućnosti tržišta“) u četvrtak 10. 3. 2022. u hotelu Hills.

U konferencijskom dijelu događaja prof. dr. Armin Kržalić je govorio o historijskom razvoju i značaju privatne zaštite u društvu, nakon čega je dekan Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Jasmin Ahić održao predavanje i ukazao na važnost harmonizacije zakonske regulative privatne sigurnosti i usklađivanja sa standardima Evropske unije.


Cilj ovog događaja je da se na jednom mjestu okupe sve zainteresirane strane i partneri koji učestvuju u kreiranju poslovnog ambijenta za poslovne subjekte, koji se bave privatnom zaštitom ljudi i imovine koja je jedna od privrednih djelatnosti u našem društvu, te da se otvori dijalog i pokuša dati cjelokupna analiza trenutnog stanja u ovoj poslovnoj grani i ponude perspektive i pravci njenog daljeg djelovanja i razvoja.


71 views

Comments


bottom of page