top of page

Tarik Čolo - MISIJA SPAŠAVANJA U TURSKOJ

Još jedan od hrabrih studenata Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije je i Tarik Čolo, student V godine integrisanog studija - Upravljanje u kriznim situacijama koji se sa svojim kolegama nalazi u Antakyi, pokrajini Hatay. Tarik nam je ukratko prenio utiske i opisao kakvo je stanje nakon razornih zemljotresa.

"Radim direktno na terenu, pod ruševinama, kao spasioc i pripadnik Gorske službe spašavanja Novi Grad Sarajevo.

Imamo jako dobru koordinaciju sa timovima iz AFADa i IHH, kao i ostalim spasilačkim timovima. Obezbijeđen nam je smještaj u neposrednoj blizini granice sa Sirijom, u mjestu Reyhanli. Gostoprimljivost ljudi, iako smo svjesni trenutne situacije koja ih je zadesila, je na jako zavidnom nivou. Svi smo dijelili isti komad hljeba i zaista niko nije bio ni gladan i žedan. Ovu priliku bih također iskoristio da se zahvalim našim instruktorima i prijateljima iz Turske, iz AFADa i IHH na nesebičnoj podršci našem spasilačkom timu i odličnoj saradnji prilikom misije spašavanja ljudi ispod ruševina. Uspostavljen je kamp u sigurnoj zoni sa svom potrebnom opremom za spašavanje i potrebnom logistikom. U našem timu također smo imali veliku podršku Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine, koji su nam poslali tim od 10 spasioca sa kojima smo zajedno rame uz rame radili na terenu.

Prizori koji su nas dočekali i zatekli su zastrašujući. Bilo je neophodna brza reakcija svih spasilačkih timova kako bi se svi ljudi koji su davali znakove života hitno i brzo evakuisali iz ruševina. Posljedice zemljotresa su zastrašujuće, puno je žrtava i potrebno je izvući mnogo tijela nevinih ljudi ispod ruševina. Prilikom kopanja ruševina, osim spasioca na terenu sa nama su prisutne trupe i timovi Turske policije i vojske koji osiguravaju prostor. Razlog je vrlo jednostavan, ova prirodna katastrofa je počela prelaziti u teži oblik krize. Ljudi su počeli krasti ljude i domove, čak smo bili i očevici korištenja oružja i drugih sredstava kako bi napali spasilačke timove. U jednoj ruševini nismo mogli odmah pristupiti akciji spašavavanja iz sličnih razloga zbog sigurnosti prisutnih ljudi.

U svakoj akciji spašavanja i kriznim situacijama, sigurnost samih nas je najbitnija. Kao student V godine Integrisanog studija - Upravljanje u kriznim situacijama sam dobro svjestan toga i strogo se pridržavam. Tome su nas učili kako na Fakultetu, tako i na profesionalnim obukama. Na obukama i Fakultetu su nas pripremali za ovakve situacije i obučavali, ali ovo je jedno potpuno novo iskustvo za mene. Ovo je jedan od jačih zemljotresa koji su se ikada desili na planeti Zemlji i svi se prvi put susrećemo sa ovako razornim štetama i posljedicama. Ali isto tako stečeno znanje na Fakultetu mi je dobro došlo, kao jedna dobra priprema za ovakve situacije. Predmeti poput Kriznog komuniciranja, Kriznog menadžmenta, Kamp menadžmenta, Civilne Zaštite i Sigurnosti urbanih struktura i građevina i drugih su jedan dobar temelj za adekvatan odgovor prilikom katastrofa ovog tipa. Ovo stečeno iskustvo je nadogradnja znanja za mene i jedan veliki iskorak u shvatanju kriza, katastrofa i drugih incidenata poput zemljotresa, koje smo obrađivali tokom nastavnog procesa na fakultetu. Svaki nastavni predmet tokom nastavnog procesa daje podjednako pomoći i pečat pri dobrom razumijevanju i upravljanju kriznom situacijom. Osim toga, jedan važan predmet tokom nastavnog procesa je bio i Psihologija, koji adekvatno pomaže kontrolisanju samog sebe, kao i razumijevanju drugih osoba. Scene koje smo ovdje zatekli su veoma teške za svakog pojedinca i ovo je u istu ruku psihološka priprema za iduće potencijalne krizne događaje i katastrofe. Spremnost svih nas mora biti na visokom nivou i ovdje smo mogli sagledati sve faze tokom upravljanja kriznom situacijom, adekvatnim i brzim odgovorom, kao i hitnim djelovanjem na iste, a sa što manjim brojem žrtava i posljedica."

54 views

Comments


bottom of page