top of page

Učešće studenata u radionici Planiranja upravljanja krizama za cjelokupnu vladu

U toku je radionica za planiranje upravljanja krizama za cjelokupnu vladu za sve opasnosti, koje organizuje Ministarstvo odbrane BiH u saradnji sa Uredom za odbrambenu saradnju Ambasade SAD-a u BiH i uz angažovanje stručnog tima iz SAD-a, Odjeljenja za hitne slučajeve države Maryland. U velikoj sali Doma armije Oružanih snaga BiH zajedno sa praktičarima iz različitih institucija, studenti Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije sa smjera za Upravljanje u kriznim situacijama i viši asistent Kenan Hodžić, MA, prisustvuju trodnevnoj radionici o planiranju upravljanja krizama i otpornosti od 19. do 21. marta.

Sistemi ranog upozorenja, GIS aplikacije, komunikacijske strategije i kritična pomoć u zajednici, samo su neke od značajnih tema koje će se na holistički, iskustven i interaktivan način obrađivati.

19 views

Comentarios


bottom of page