top of page

Uspješno realizovan program specijalističke edukacije „Obrada lica mjesta krivičnog djela“

U petak 07. jula 2022. godine na Univerzitetu u Sarajevu – Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije uspješno je okončan program cjeloživotnog učenja – specijalističke edukacije „Obrada lica mjesta krivičnog djela“.


Program „Obrada lica mjesta krivičnog djela“ u formi eksternog stručnog usavršavanja za policijske službenike Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo realizovao je Univerzitet u Sarajevu – Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u trajanju od 10 radnih dana u periodu od 27.06. do 08.07.2022. godine u punom obimu u prostorijama Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije. Pored odabranih 17 pripadnika Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo, u obuci su učestvovala i 3 pripadnika Uprave policije MUP-a Bosansko-podrinjskog kantona. Edukaciju je provodilo akademsko osoblje Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije i drugih organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu, te stručnjaci iz prakse – osoblje Fakulteta, Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo i Federalne uprave policije. Ukupno šest radnih dana provedeno je u intenzivnoj praktičnoj obuci, a finalnom vježbom održanom u petak 08.07.2022. godini polaznici su okončali edukaciju.


Program specijalističke edukacije „Obrada lica mjesta krivičnog djela“ je zvanično završen u petak 08.07.2022. godine u 15:00 sati svečanom dodjelom certifikata Univerziteta u Sarajevu - Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije policijskim službenicima koji su uspješno završili obuku, kao i predavačima koji su učestvovali u realizaciji, a svima je od strane Fakulteta uručen i poklon paket prigodne stručne literature za dalje usavršavanje iz ove oblasti.

Pored dekana Univerziteta u Sarajevu – Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije prof. dr Jasmina Ahića i voditelja programa prof. dr Muamera Kavazovića, dodjeli certifikata prisustvovali su i šef Ureda policijskog komesara Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo Samir Kekić, načelnik Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP-a KS Ivica Buzuk, načelnik Policijske uprave Novo Sarajevo Amir Halilović, V.D. Načelnik Odjeljenja za kriminalističku tehniku i forenziku Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP-a KS Ismet Katana, te osoblje Odjeljenja za edukaciju ureda policijskog komesara. Svi prisutni iskazali su zadovoljstvo realizovanom obukom, a predstavnici menadžmenta Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo iznova su istakli značaj saradnje sa Fakultetom za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, te naglasili važnost dalje saradnje kada je u pitanju eksterna edukacija policijskih službenika koju provodi naš fakultet.


106 views

Comments


bottom of page