top of page

Uspješno realizovana Međunarodna ljetna škola „Upravljanje u kriznim situacijama“

Univerzitet u Sarajevu - Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u saradnji sa Veleučilištem Velika Gorica iz Republike Hrvatske, u partnerstvu sa Općinom Novo Sarajevo, uspješno su realizovali Međunarodnu ljetnu školu „Upravljanje u kriznim situacijama“ u periodu od 13. do 16. maja 2022. godine, a u povodu obilježavanja Dana Općine Novo Sarajevo.


Ovaj program cjeloživotnog učenja nastao je još 2016. godine i tada uspješno realizovan kao jedan od pionirskih poduhvata u oblasti programa u okviru kriznog menadžmenta, u partnerstvu sa kolegama sa Veleučilišta Velika Gorica iz Republike Hrvatske. Stoga smo posebno ohrabreni da je potrebu za intenzivnom edukacijom iz ove oblasti prepoznala i Općina Novo Sarajevo na čelu sa načelnikom dr Hasanom Tanovićem, te da smo u okviru manifestacije obilježavanja Dana Općine Novo Sarajevo imali priliku realizovati ovakav vid akademskog necikličnog obrazovanja, i to u povodu Dana sigurnosti.


Međunarodna ljetna škola „Upravljanje u kriznim situacijama“ svečano je otvorena u petak, 13. maja 2022. godine u prostorijama Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije. Pored rektora Univerziteta u Sarajevu prof. dr Rifata Škrijelja, koji je zvanično i otvorio Ljetnu školu, prisutnima se obratio i dekan Fakulteta prof. dr Jasmin Ahić, načelnik Općine Novo Sarajevo dr Hasan Tanović, prodekan za nastavu Veleučilišta Velika Gorica doc. dr Ivan Nađ, te voditelj Ljetne škole prof. dr Armin Kržalić.

Nakon održanih plenarnih predavanja od strane doc. dr Ivana Nađa, prof. dr Jasmina Ahića, prof. dr Gorana Kovačevića i prof. dr Armina Kržalića, sadržajna diskusija vodila se u okviru Okruglog stola „Sigurnosni izazovi i modeli upravljanja u kriznim situacijama u Bosni i Hercegovini“, na kojem su pored izlagača profesora emeritusa Mirsada Abazovića, prof. dr Nedžada Korajlića, prof. dr Fuada Puriševića, doc. dr Nerme Halilović-Kibrić, učešće uzeli i ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Admir Katica, predstavnici Direkcije za koordinaciju policijskih tijela u Bosni i Hercegovini, Službe za poslove sa strancima, Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine, Oružanih snaga, te predstavnici brojnih drugih agencija za provedbu zakona u Bosni i Hercegovini, kao i predstavnici različitih institucija iz sektora zaštite i spašavanja. Takođe, održan je i panel iz oblasti Kamp menadžmenta, na kojem su predavači bili prof. dr Admir Hadžikadunić, te Igor Milić i Mladen Boričević sa Veleučilišta Velika Gorica.


U ovoj Međunarodnoj ljetnoj školi učestvovalo je više od 60 polaznika koji su u okviru praktičnog dijela programa učestvovali u realizaciji velike pokazne vježbe na Vilsonovom šetalištu, uz podršku pripadnika FUCZ-a, općinske službe CZ, vatrogasaca, pripadnika GSS-a, radioamatera itd. Dodjela certifikata polaznicima upriličena je u nedjelju, 15.05.2022. godine, a Međunarodna ljetna škola „Upravljanje u kriznim situacijama“ zvanično je završena na Svečanoj sjednici Općinskog Vijeća Novo Sarajevo povodom Dana Općine 16.05.2022. godine.

Sa posebnim ponosom možemo reći da je Međunarodna ljetna škola „Upravljanje u kriznim situacijama“ više nego uspješno provedena, pri čemu nije samo ispunila svoj cilj, već i postavila nove standarde u oblasti programa cjeloživotnog učenja, realizacijom kroz ideju tijesne saradnje između akademske i lokalne zajednice, kojom je dokazana važnost praktične primjene znanja, vještina i kompetencija koje se stiču na našem fakultetu, posebno u segmentu stručnih programa, a koje su na dobrobit svih aktera u segmentu zaštite i spašavanja.


USKORO: Galerija fotografija i video materijal na www.summerschool.ba


190 views
bottom of page