top of page

UVID JAVNOSTI U IZVJEŠTAJ KOMISIJE I KORIGOVANU VERZIJU DOKTORSKE DISERTACIJE - Jelena Jovanović

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU I SIGURNOSNE STUDIJE

 

O B J A V LJ U J E

 

Da se izvještaj komisije i korigovana radna verzija projekta doktorske disertacije kandidatkinje Jelene Jovanović, MA na temu: ”ZNAČAJ DNK ANALIZA U DOKAZIVANJU KRIVIČNOG DJELA UBISTVA U CRNOJ GORI” stavlja na uvid javnosti

 

 

KANDIDATKINJA: Jelena Jovanović, MA

NAZIV DOKTORSKE DISERTACIJE: ”ZNAČAJ DNK ANALIZA U DOKAZIVANJU KRIVIČNOG DJELA UBISTVA U CRNOJ GORI ”

KOMISIJA:

1.    Dr. Muamer Kavazović, doktor kriminalističkih socioloških nauka, vanredni profesor Univerziteta u Sarajevu - Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije na naučnoj oblasti „Kriminalistika”, predsjednik;

2.    Dr. Nebojša Bojanić, doktor kriminalističkih nauka, redovni profesor Univerziteta u Sarajevu - Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije na naučnoj oblasti „Kriminalistika”, član/mentor;

3.    Dr. Irma Deljkić, doktor kriminalističkih nauka, redovni profesor Univerziteta u Sarajevu - Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije na naučnoj oblasti „Kriminalistika”, član.

 

OCJENA PROJEKTA DISERTACIJE: Pozitivna.

 

Radna verzija projekta doktorske disertacije može se pogledati svakim radnim danom od 10:00 do 14:00 sati na Univerzitetu u Sarajevu - Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, ulica Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo, Služba za nastavu i rad sa studentima.

 

Izvještaj komisije i korigovana radna verzija projekta doktorske disertacije ostaje na uvid javnosti 30 dana od dana objave.

 

 

 

U Sarajevu, 8.2.2024.10 views

Comments


bottom of page