top of page

UVID JAVNOSTI U IZVJEŠTAJ KOMISIJE I KORIGOVANU VERZIJU DOKTORSKE DISERTACIJE - mr. sc. Anel Ramić

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU I SIGURNOSNE STUDIJE


O B J A V LJ U J E

Da se izvještaj komisije i korigovana radna verzija projekta doktorske disertacije kandidata mr. sc. Anela Ramića stavlja na uvid javnosti.


KANDIDAT: mr. sc. Anel Ramić

ZAPOSLEN: Kazneno-popravni zatvor Luke u Bihaću

NAZIV DOKTORSKE DISERTACIJE: ”SIGURNOSNE PROCEDURE U PENITENSIJARNOM SISTEMU FEDERACIJE BIH KROZ PRIZMU KRIMINOLOŠKE ANALIZE OVISNOSTI O DROGAMA”

KOMISIJA:

1. Dr. Nedžad Korajlić, doktor kriminalističkih nauka, redovni profesor, predsjednik;

2. Dr. Elmedin Muratbegović, doktor kriminalističkih nauka, redovni profesor, član/mentor;

3. Dr. Armin Kržalić, doktor kriminalističkih nauka, vanredni profesor, član;


OCJENA PROJEKTA DISERTACIJE: Pozitivna


Radna verzija projekta doktorske disertacije može se pogledati svakim radnim danom od 10:00 do 14:00 sati na Univerzitetu u Sarajevu - Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, ulica Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo, Služba za nastavu i rad sa studentima. Izvještaj komisije i korigovana radna verzija projekta doktorske disertacije ostaje na uvid javnosti 30 dana od dana objave.


U Sarajevu, 26.6.2023.37 views

Commentaires


bottom of page