top of page

VAŽNO! IZMJENA NAČINA UPLATE BUDŽETSKIH PRIHODA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU

Obavještavamo vas da je sa 31.12.2023. godine prestao da važi budžetski konto – vrsta prihoda 722 429 za pojedine uplate.


Nove instrukcije možete naći u sljedećem dokumentu.

Promjena vrste prihoda
.pdf
Download PDF • 191KB

41 views
bottom of page