top of page

VII Balkansko-jadranska regionalna konferencija međunarodne policijske asocijacije

Dana 19. i 20. novembra 2022. godine u Sarajevu održana je VII Balkansko-jadranska regionalna konferencija međunarodne policijske asocijacije (IPA) u organizaciji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i Globalnom inicijativom (GI-TOC) gdje su učešće uzeli i predstavnici Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu. Agenda konferencije je “Krijumčarenje ljudi u pokretu/migranata i borba protiv trgovine ljudima na zapadno-balkanskoj ruti sa osvrtom na aktuelne izazove, trendove i dobre prakse kroz prizmu policijskih snaga”.

U panel diskusiji „Obrazovni izazovi i rezultati istraživanja fenomena trgovine ljudima i krijumčarenja migranata“ doc. dr. Nerma Halilović-Kibrić i viši asistent Kenan Hodžić, MA govorili su o problematici trgovine ljudima i krijumčarenja migranata, aktuelnim rezultatima istraživanja, te savremenim izazovima i trendovima.

38 views

Comments


bottom of page