top of page

ZIMSKA ŠKOLA "ROD I GLOBALIZACIJA”

Zimska škola „Rod i globalizacija“ organizira se u saradnji sa TPO fondacijom i Univerzitetskim gender resursnim centrom (UNIGeRC) i nudi 30 sati predavanja i 15 sati vježbi u periodu od sedam dana o temama roda i razvoja sa fokusom na međunarodne i regionalne ekonomske i političke perspektive. Kroz ovu Školu propitujemo na koji način globalizacija, migracije, a osobito pravna regulacija migracijskih politika u evropskim zemljama, oblikuju uloge žena i muškaraca u oblasti politike, ekonomije i kulture, ali i to kako se orodnjavaju nacionalne i transnacionalne politike moći. Kroz intersekcionalni pristup konceptima transnacionalizma, globalizacije, migracija i roda studenti i studentice će diskutirati o tome kako oni prožimaju institucije moći, ekonomski razvoj i zapošljavanje, djelovanje vladinih institucija i civilnog društva. Analiza je usmjerena na suvremene tokove globalizacije u kojima se konstruiraju rodne uloge, šta se smatra maskulinim i femininim u odnosu na dinamiku moći globalnog društva, kako vladine politike i zakoni orodnjavaju migracije, te kako antirodni pokreti koriste migracijska kretanja da šire moralnu paniku i osporavaju rodnu ravnopravnost.

Poziv za Zimsku skolu - Rod i globalizacija 2023 v.2
.docx
Download DOCX • 207KB

74 views

Comments


bottom of page