top of page

Zvanično otvoren program specijalističke edukacije „Obrada lica mjesta krivičnog djela“

U ponedjeljak 27. juna 2022. godine na Univerzitetu u Sarajevu – Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije zvanično je otvoren program cjeloživotnog učenja – specijalističke edukacije „Obrada lica mjesta krivičnog djela“.

Program „Obrada lica mjesta krivičnog djela“ Fakultet po drugi put realizuje u formi eksternog stručnog usavršavanja za policijske službenike Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, a ovog puta edukacija će se održati u trajanju od 14 dana u periodu od 27.06. do 08.04.2022. godine u punom obimu u prostorijama Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije. Pored odabranih pripadnika Uprave policije MUP-a KS, u obuci će učestvovati i pripadnici Uprave policije MUP-a Bosansko-podrinjskog kantona. Edukaciju će provoditi akademsko osoblje Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studijem i drugih organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu, te stručnjaci iz prakse – osoblje Fakulteta, Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo i Federalne uprave policije.


U povodu zvaničnog otvaranja programa, prisutnima se obratio dekan Univerziteta u Sarajevu – Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije prof. dr Jasmin Ahić, istakavši zadovoljstvo zbog činjenice da, nakon izuzetno uspješne realizacije ovog programa u 2021. godini, Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo po drugi put iskazuje potrebu za ovim vidom eksterne edukacije policijskih službenika, što je svakako pokazatelj kvaliteta našeg programa, kao i partnerske saradnje Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije i Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo. Polaznike programa pozdravio je i načelnik Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP-a KS Ivica Buzuk, naglašavajući značaj ove edukacije, te važnost daljeg unapređenja saradnje sa Fakultetom, posebno kada su u pitanju specijalističke edukacije policijskih službenika.


Voditelj programa prof. dr Muamer Kavazović u svom obraćanju polaznicima programa dao je upute o načinu realizacije ove edukacije, te podijelio sa prisutnima očekivanja od provođenja obuke. Pored osoblja Odjeljenja za edukaciju ureda policijskog komesara, zvaničnom otvaranju prisustvovao je i V.D. Načelnik Odjeljenja za kriminalističku tehniku i forenziku Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP-a KS Ismet Katana.

153 views

Comments


bottom of page