top of page
 • Ured Dekana
  Dekan Prof. dr Jasmin Ahić - dean@fkn.unsa.ba Sekretar Fakulteta: Ermina Bakić / +387 33 561 206 / ebakic@fkn.unsa.ba Stručni saradnik u Dekanatu: Naida Hodžić / +387 33 561 201 / nhodzic@fkn.unsa.ba Fax: +387 33 561 216
 • Prodekani
  Prodekan za nastavu i studentska pitanja: Prof. dr Admir Hadžikadunić - ahadzikdunic@fkn.unsa.ba Prodekanesa za finansije: Prof. dr Dina Bajraktarević Pajević - dbajraktarevic@fkn.unsa.ba Prodekanesa za naučnoistraživački rad: Prof. dr Lada Sadiković - lsadikovic@fkn.unsa.ba Prodekanesa za međunarodnu saradnju: Prof. dr Marija Lučić-Ćatić - mlucic@fkn.unsa.ba
 • Služba za nastavu i rad sa studentima
  Šefica službe: Tatjana Babić Jugo / +387 33 561 213 / tbabic@fkn.unsa.ba I ciklus studija: Edina Hasić / +387 33 561 207 / ehasic@fkn.unsa.ba II i III ciklus studija: Edin Čehović / +387 33 561 208 / ecehovic@fkn.unsa.ba Amila Taljanović / +387 33 561 203 / ataljanovic@fkn.unsa.ba
 • Služba za pravne i opšte poslove
  Šef službe: Amra Bekrija / +387 33 561 209 / abekrija@fkn.unsa.ba Viši referent za protokol i arhivu: Rasema Kešan / +387 33 561 205 / rkesan@fkn.unsa.ba
 • Služba za računovodstvo i finansije
  Šef službe: Sedada Ejupović / +387 33 561 204 / sejupovic@fkn.unsa.ba Viši referent za finansije i poslove likvidature: Jasmina Feković / +387 33 561 212 / jfekovic@fkn.unsa.ba Viši referent za postupak javnih nabavki: Faris Šehić / +387 33 561 212 / fsehic@fkn.unsa.ba
 • Biblioteka
  Viši bibliotekar: Viktorija Martinčević-Huseinčehajić / +387 33 531 214 / vmartincevichuseincehajic@fkn.unsa.ba Knjižnjičar: Sanja Ljubičić / +387 33 561 215 / sljubicic@fkn.unsa.ba Radno vrijeme biblioteke: od 10:00 sati do 14:00 sati (pauza od 11:30 sati do 12:00 sati) Kontakt adresa:biblioteka@fkn.unsa.ba
 • IT
  Kontakt za podršku: support@fkn.unsa.ba
bottom of page