top of page
SD Nedzarici.jpg

Studentski centar u Sarajevu, pruža usluge smještaja za 2.000 studenata Univerziteta u Sarajevu, kroz Studentsko naselje “Bjelave” i Studentski dom “Nedžarići”. U sklopu smještaja nalaze se i studentski restorani / menze, namijenjene ishrani studenata, što podrazumijeva 2 topla obroka (ručak i večera) tokom 25 dana u mjesecu.

Konkurs za smještaj u studentske domove raspisuje Studentski centar Sarajevo u saradnji sa Ministarstvom obrazovanja, nauke i mladih, kantona Sarajevo. Konkurs je aktivan 30 dana od dana objave. Prijava na konkurs popunjava se na web stranici Studentskog centra Sarajevo, dok se dostava dokumenata vrši lično ili putem pošte. Potrebna dokumentacija i prateći obrasci ne smiju biti stariji od šest mjeseci i moraju biti izdati od strane nadležnih institucija.

Pored domova koji pripadaju Studentskom centru u Sarajevu postoji i Franjevački dom za studente iz Bosne i Hercegovine i inostranstava, koji studiraju na Univerzitetu u Sarajevu.

Studentski dom"Nedžarići"

Adresa: Aleja Bosne srebrene bb, Sarajevo
Telefon: 033/778-581
Kapacitet: 960 kreveta

Studenstki dom “Nedžarići”, smješten je u ulici Aleje Bosne srebrene bb, na teritoriji opštine Novo Sarajevo. Kapacitet doma “Nedžarići” je 960 kreveta. Studentima je na raspolaganju studentska menza, caffe picerija, sala za programe, multimedijalni centar sa bibliotekom, čitaonica, sportski tereni, kopirnica…

U toku godine organizuje se veliki broj kulturno-sportskih dešavanja, brojni kursevi i predavanja iz različitih oblasti.

Studentsko naselje "Bjelave"

Adresa: Bardakčije 1, Sarajevo
Telefon: 033/568-640
Kapacitet: 1.000 kreveta

Studentski dom “Bjelava” nalazi se u ulici Bardakčije 1, na teritoriji opštine Centar. Smještaj je organizovan u devet paviljona sa ukupnim kapaceitetom od 1.000 ležajeva.

U sklopu studentskog naselja “Bjelava” nalazi se studentski restoran / menza, caffe biffe, sala za programe, multimedijalni centar sa bibliotekom, sportski tereni, sto za stoni tenis i kopirnica. U toku ljetnog perioda, organizuje se rad letnje recepcije, namijenjene smještaju studenata tokom ljetnje škole i priprema za upise na fakultete.

bottom of page