top of page

Crimen.Forensis.Securitas 2021


Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu 04. i 05. oktobra 2021. godine, u povodu 28. godišnjice postojanja Fakulteta, u okviru tradicionalnih, sada već 19. Dana kriminalističkih nauka, organizuje Međunarodnu naučnu konferenciju CFS 2021 (Crimen-Forensis-Securitas 2021) sa generalnom temom „Pandemija Covid-19 – odgovor nauke na izazov stoljeća“ .


Prilagođavajući se novonastalim okolnostima izazvanih pandemijom koronavirusa, Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije ovogodišnju konferenciju organizuje kao hibridnu konferenciju, primarno u online režimu izvedbe putem web portala www.cfs.ba . Na ovaj način, iako u drugačijim uslovima, nastavljamo tradiciju održavanja međunarodne naučne konferencije i povezivanje akademske zajednice, naučnika, istraživača, studenata, struke, te svih pojedinaca zainteresovanih za naučne oblasti koje izučavamo i razvijamo na našem fakultetu.


Više informacija na stranici konferencije: www.cfs.ba


176 views
bottom of page