top of page

Strategija i Akcioni plan za sprečavanje i suzbijanje zloupotrebe opojnih droga u KS

MUP Kantona Sarajevo predstavio je danas Strategiju i Akcioni plan za sprečavanje i suzbijanje zloupotrebe opojnih droga u Kantonu Sarajevo.


Na hitnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo o sigurnosti u saobraćaju, održanoj 09.06.2023. godine, Vlada KS zadužena je da donese program prevencije i suzbijanja zloupotrebe opojnih droga, s posebnim fokusom na kontrolu učesnika u saobraćaju, a nosilac aktivnosti bio je MUP KS. Ministar unutrašnjih poslova KS Admir Katica formirao je stručni tim sačinjen od dugogodišnjih stručnjaka i profiliranih pojedinaca u različitim segmetima suprotstavljanja zloupotrebi opojnih droga koji su prethodnih mjeseci intenzivno radili na izradi Strategije i Akcionog plana, te definisali opće ciljeve, područje djelovanja i posebne strateške ciljeve.


Predstavnica Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu u ovom timu prof. dr Irma Deljkić dala je ogroman doprinos u definisanju strateških principa i općih ciljeva Strategije, kao i utvrđivanja područja djelovanja.


„U skladu sa ciljevima strategije, izrađen je akcioni plan koji propisuje jasne mjere. Ukupno je predviđeno 59 provedbenih aktivnosti gdje su definisani nosioci ovih aktivnosti. Posebni cilj je smanjenje ponude opojnih droga. Za ovaj cilj propisane su tri mjere: smanjenje dostupnosti i učinkovita kaznena politika; zatim, smanjenje potražnje, a tu su mjere sprečavanje korištenja droga i podizanje svijesti o štetnom djelovanju. Treći cilj je smanjenje šteta i rizika", istakla je profesorica Deljkić na današnjoj press konferenciji u povodu predstavljanja Strategije i Akcionog plana.


Kompletan dokument dostupan je na sljedećem linku:


27 views
bottom of page