top of page

Naučno-stručna konferencija “Aktuelnosti pravne teorije i prakse: državna imovina i ustavnopravni poredak u Bosni i Hercegovini“ u organizaciji Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici i Fakulteta

Pravni fakultet Univerziteta u Zenici u partnerstvu sa Univerzitetom u Sarajevu - Fakultetom za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije je organizovao naučno-stručnu konferenciju pod nazivom “Aktuelnosti pravne teorije i prakse: državna imovina i ustavnopravni poredak u Bosni i Hercegovini“, koja se održala u ponedjeljak 29.04.2024. godine u prostorijama Pravnog fakulteta u Zenici.


Konferencija je pružila priliku za diskusiju o raznovrsnim temama bitnim za pravni sistem u Bosni i Hercegovini, regionu, kao i na međunarodnom nivou. Rad u okviru konferencije je posebno naglasio aktuelnu problematiku u oblasti ustavnog i stvarnog prava, te inicijative za izmjene i dopune domaćeg zakonodavstva u različitim pravnim oblastima.


Izlaganja i diskusije na današnjoj konferenciji su naglasile odgovornost akademske zajednice da bude prostor za razgovor o ključnim društveno-političkim temama. Problem državne imovine i ustavnog poretka Bosne i Hercegovine istakao se kao posebno značajan. Nadamo se da će zaključci konferencije biti brzo implementirani, jačajući položaj Bosne i Hercegovine na putu ka EU i NATO integracijama.


Jučerašnja konferencija bila je još jedan u nizu uspješnih događaja koje naše dvije visokoobrazovne institucije zajednički realizuju, te je pokazatelj čvrste i plodonosne saradnje Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu i Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici.22 views

ความคิดเห็น


ปิดการแสดงความคิดเห็น
bottom of page