top of page

ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE KANDIDATKINJE STELLE FILIPOVIĆ ŠANGO

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU I SIGURNOSNE STUDIJE


O B J A V LJ U J E


Da će kandidatkinja Stella Filipović Šango, MA braniti doktorsku disertaciju na temu:

FENOMEN SAMOUBOJICA U UVJETIMA SUVREMENOG TERORIZMA”.


U skladu sa Zaključkom Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-13-1/20 od 04.06.2020. godine, stav 6. odbrana doktorske disertacije će se obaviti bez prisustva publike, dana 14.04.2021. godine u 10:00 sati na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, ulica Zmaja od Bosne 8, Amfiteatar PDS.


131 views

Kommentarer


bottom of page