top of page

Posjeta Direkciji za koordinaciju policijskih tijela BiH

Dana 05.04.2023. godine, studenti Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu zajedno sa prof.dr Eldanom Mujanovićem, su posjetili Direkciju za koordinaciju policijskih tijela BiH. Tokom posjete, studenti su se upoznali sa organizacionom strukturom Direkcije, kao i njenim zakonskim nadležnostima, te njenom ulogom u bezbjednosnom sistemu Bosne i Hercegovine. Pripadnici Direkcije su održali studentima prezentacije iz djelokruga rada Operativnog centra i Sektora za međunarodnu operativnu policijsku suradnju, s posebnim aspektom na modalitet razmjene informacija kroz kanale Interpola i Europola. Studenti su imali priliku da posjete Situacioni i Operativni centar Direkcije i da se upoznaju sa savremenim alatima koje Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH koristi, poput sistema video nadzora i digitalnog sistema radio veze. Na kraju studijske posjete od strane pripadnika Sektora za obezbjeđenje VIP ličnosti i objekata je upriličena taktičko-pokazna vježba, te je izvršena prezentacija materijalno tehničke opreme i naoružanja sa kojom raspolaže Jedinica za podršku i intervencije.


Neposredni uvid u konkretne zadatke i aktivnosti službenika Direkcije izuzetno koristan za studente u razumijevanju uloge i značaja Direkcije u sigurnosnom sistemu BiH, kao i pri njihovom budućem profesionalnom opredjeljenju.
50 views

Comments


bottom of page