top of page

Posjeta direktora Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH Fakultetu

Direktor Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine dr Ismet Ovčina sa saradnicama Adisom Žero i Merimom Lendo, posjetio je u ponedjeljak, 15.03.2021. godine Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu. Pored dekana Fakulteta, prof. dr Jasmina Ahića, sastanku su prisustvovali prodekanesa za nauku prof. dr Lada Sadiković i šef Službe za nastavu Ermina Bakić.

Tom prilikom direktor Ovčina uručio je dekanu Fakulteta najnovija izdanja NUB-a, a posebno je prezentiran časopis „BOSNIACA“ koji je indeksiran u prestižnim međunarodnim bazama, između ostalih i u „Web of Science“, te prezentirao brojne mogućnosti unapređenja naučno-obrazovne i stručne saradnje između naše dvije ustanove.


Dekan Ahić i njegovi saradnici upoznali su goste sa trenutnim aktivnostima Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije sa posebnim osvrtom na realizaciju i provedbu nastavno-naučnih aktivnosti u okolnostima pandemije Covid 19. Prof. dr Lada Sadiković prezentirala je aktivnosti Fakulteta, posebno u naučnoistraživačkom segmentu i izdavačkoj djelatnosti. Prof. dr Jasmin Ahić se zahvalio na dosadašnjoj saradnji i profesionalnosti u pružanju svih usluga, te naglasio opredjeljenje Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije za dalju modernizaciju Biblioteke Fakulteta, uz uvjerenje da je digitalizacija bibliotečkog fonda neophodna za dalji razvitak bosanskohercegovačke akademske i kulturne zajednice, a iskustvo i znanje osoblja Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH je u tom smislu od ogromnog značaja.108 views

Yorumlar


bottom of page