top of page

Posjeta Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine i Operativno-komunikacijskom centru

Dana 5.12.2022. godine realizovana je studijska posjeta Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine i Operativno-komunikacijskom centru. U pratnji višeg asistenta Kenana Hodžića, studenti IV godine u okviru nastavnog predmeta Krizni menadžment i II godine u okviru Stručne prakse 3, imali su priliku upoznati se sa stanjem i aktivnostima Sektora za zaštitu i spašavanje i Operativno-komunikacijskog centra Bosne i Hercegovine.

Studentima je prezentiran sistem zaštite i spašavanja BiH, aktivnosti Operativno-komunikacijskog centra, oblasti i organizacija djelovanja u svakodnevnom operativnom prikupljanju, razmjeni informacija sa učesnicima zaštite i spašavanja i koordinaciji aktivnosti. Također, istaknuti dio posjete je usmjeren ka članstvu BiH u Mehanizam Evropske unije civilne zaštite i načinima funkcionisanja mehanizma.


Na kraju posjete, prikazima praktične upotrebe NICS sistema i pitanjima koje su studenti postavljali, naglašen je prioritet koordinacije, pripravnosti, veće spremnosti kao i edukacije čime se značajno afirmira sistem zaštite i spašavanja.

51 views
bottom of page