top of page

Posjeta studenata MUP-u KS

I posljednja peta grupa studenata druge godine prvog ciklusa studija na smjerovima "Kriminalistika" i "Kriminologija" je u okviru realizacije nastavnog procesa iz predmeta "Praktična nastava - Stručna praksa 4" u pratnji predmetnog nastavnika prof.dr Nebojše Bojanića u ponedjeljak 08.04.2024. godine obavila stručnu posjetu Odjeljenju za kriminalističku tehniku i forenziku Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo. Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije upućuje izraze zahvalnosti rukovodstvu Uprave policije MUP-a KS na podršci u realizaciji nastavnog procesa tokom ovog semestra.


24 views

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page