top of page

Potpisan memorandum o saradnji između Fakulteta i Međunarodne organizacije za migracije - IOM

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu i Međunarodna organizacija za migracije – IOM (The International Organization for Migration) uspostavili su zvaničnu institucionalnu saradnju potpisivanjem Memoranduma o saradnji u utorak 13. septembra 2022. godine u prostorijama Fakulteta.

U ime Fakulteta, Memorandum je potpisao dekan Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije prof. dr Jasmin Ahić, dok je potpisnica u ime IOM-a šefica Misije IOM-a u Bosni i Hercegovini gđa Laura Lungarotti, koja je ovom prilikom sa saradnicima posjetila Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, te razgovarala o svim aspektima saradnje koja je obuhvaćena predmetnim Memorandumom.


Gđa Laura Lungarotti je izjavila kako joj je izrazita čast zbog potpisivanja ovog Memoranduma obzirom da je Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije institucija koja priprema buduće profesionalce koji će djelovati u sigurnosnim agencijama, te je iz tog razloga IOM-u jako važno da sa Fakultetom uspostavi partnerstvo u jednom širem području migracija. „Ne samo da je važno da razmijenimo najbolje prakse i saznanja, nego ćemo kroz tu saradnju i mi steći nova saznanja o najnovijim dešavanjima i razvoju na tom planu. Uvjereni smo da će to biti uzajamno obogaćujuće iskustvo“ istakla je gđa Lungarotti, posebno naglasivši da će Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije biti jedan od partnera u novoj Strategiji IOM-a u Bosni i Hercegovini za period 2022-2025.


Prof. dr Jasmin Ahić je posebno istakao značaj institucionaliziranja saradnje između Fakulteta i IOM-a u kontekstu budućih planiranih aktivnosti. „Izuzetno je važno partnerstvo i tijesna saradnja sa Međunarodnom organizacijom za migracije za naše studente i akademsko osoblje u daljem istraživanju migracija i migracionih procesa“ naglasio je dekan Ahić.


Memorandumom o saradnji između Fakulteta za kriminalistiku, krimionologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu i Međunarodne organizacije za migracije (IOM) uspostavlja se saradnja u oblastima koje se odnose na nadležnost IOM-a, kao što su upravljanje granicama i migracijama, aktivnosti suzbijanja krijumčarenja i trgovine ljudima, prevencija i upravljanje katastrofama, postkonfliktna demobilizacija i rehabilitacija, prevencija nasilnih ekstremizama i društvena kohezija i podrška ljudskom razvoju, zatim istraživanje, obrazovanje studenata i stručnjaka i podizanje svijesti u naprijed navedenim oblastima, kao i konsultacije između Fakulteta za kriminalistiku, krimionologiju i sigurnosne studije i IOM-a o Globalnom sporazumu o migracijama, strategijama zemalja i planovima pomoći gdje je relevantno za područja nadležnosti IOM-a.


90 views

Comments


bottom of page