top of page

PREZENTACIJA RADNE VERZIJE DOKTORSKE DISERTACIJE - Blerim Baloku

PREZENTACIJA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE

19.1.2024. godine u 14:00 sati ONLINE

 

 

KANDIDAT: Blerim Baloku, MA

 

TEMA: „STRATEGIJA NACIONALNE SIGURNOSTI KOSOVA BAZIRANA NA EKOLOŠKIM I EKONOMSKIM IZAZOVIMA“

 

KOMISIJA:

1.    Dr. Goran Kovačević, doktor kriminalističkih nauka, redovni profesor Univerziteta u Sarajevu - Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije na naučnoj oblasti „Sigurnosne studije”, predsjednik;

2.    Dr. Jasmin Ahić, doktor političkih nauka, redovni profesor Univerziteta u Sarajevu - Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije na naučnoj oblasti „Sigurnosne studije“, član/mentor;

3.    Dr. Nedžad Korajlić, doktor kriminalističkih nauka, redovni profesor Univerziteta u Sarajevu - Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije na naučnim oblastima „Kriminalistika“ i „Sigurnosne studije”, član;

 Univerzitet u Sarajevu

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Zmaja od Bosne 8

71000 Sarajevo16 views

Comments


bottom of page