top of page

PREZENTACIJA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE

15.03.2021. godine u 14:00 sati (ONLINE)


KANDIDAT: mr. sc. Darko Dundović


TEMA: ”JAVNA I KORPORATIVNA SIGURNOST ZAPOSLENIKA REPUBLIKE HRVATSKE I BOSNE I HERCEGOVINE U KONTEKSTU EVROPSKE SIGURNOSNE STEČEVINE“


KOMISIJA:

1. Dr. Lada Sadiković, doktor pravnih nauka, redovni profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučnoj oblasti „Ustavno pravo”, predsjednik;

2. Dr. Jasmin Ahić, doktor političkih nauka, redovni profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučnoj oblasti „Sigurnosne studije”, član/mentor;

3. Dr. Ivan Nađ, doktor pravnih nauka, docent Nezavisnog Univerziteta Banja Luka na naučnoj oblasti „Krivično pravo i Krivično procesno pravo“, član.
Univerzitet u Sarajevu

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Zmaja od Bosne 8

71000 Sarajevo

Comments


bottom of page