top of page

Radni sastanak u Komori za privatnu sigurnost Republike Sjeverne Makedonije

U srijedu, 10.05.2023. godine, održan je radni sastanak u sjedištu Komore za privatnu sigurnost Republike Sjeverne Makedonije u povodu daljeg unaprjeđenja saradnje i podrške akademske zajednice u razvoju sektora privatne sigurnosti u regionu. Predsjednica Komore Verica Milevska Stefanovska organizovala je sastanak kojem je prisustvovao dekan Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije prof. dr Jasmin Ahić sa saradnicima, prof. dr Želimir Kešetović sa Fakulteta bezbjednosti Univerziteta u Beogradu, te prof. dr Oliver Bakreski sa Instituta za bezbjednost, odbranu i mir Filozofskog fakulteta u Skoplju. Istaknuto je zadovoljstvo dosadašnjom izuzetnom saradnjom našeg Fakulteta sa sektorom privatne sigurnosti širom regiona, te da Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije nastavlja jačati lidersku ulogu u povezivanju visokoškolskih institucija sa komorama/udruženjima agencija za privatnu sigurnost našeg regiona, u cilju kontinuirane edukacije osoblja koje djeluje u okviru ovog sistema sigurnosti.


20 views

Comments


bottom of page