top of page

Zahvalnica Policijskog komesara Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo profesorici Fakulteta

Dekan Univerziteta u Sarajevu - Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije prof. dr Jasmin Ahić i prof. dr Irma Deljkić, po pozivu Policijskog komesara Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Nusreta Selimovića, u petak 05. novembra 2021. godine, održali su radni sastanak u Upravi policije MUP-a KS u cilju daljeg unapređenja saradnje. Naime, Fakultet i Uprava policije, između ostalog, intenzivno sarađuju u području edukacije policijskih službenika, kako u ciljanim obukama koje provodi Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije za policijske službenike, tako i učešćem akademskog osoblja Fakulteta u realizaciji internih specijalističkih obuka.

Na održanom radnom sastanku, poseban fokus je stavljen na unapređenje ovog vida saradnje, te iskazano zadovoljstvo menadžmenta Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo dosadašnjim edukativnim programima koji su provedeni u partnerstvu sa Fakultetom za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije. Jedna od zajedničkih aktivnosti bilo je i učešće prof. dr Irme Deljkić u svojstvu predavača u internoj specijalističkoj obuci za policijske službenike Uprave policije MUP-a KS „Profesionalne tehnike ispitivanja za policijske službenike, a posebno istražitelje odjeljenja kriminalističke policije, sa akcentom na moderne, naučne metode krivične istrage“. Upravo tim povodom, profesorici Irmi Deljkić uručena je Zahvalnica Uprave policije za izuzetan doprinos i uspješno ostvarenu saradnju tokom organizovanja i realizacije specijalističke obuke za policijske službenike Uprave policije MUP-a KS.


69 views

Commentaires


bottom of page