top of page

CMEP program - trodnevna radionica

Oružane snage BiH u saradnji sa Uredom za odbrambenu saradnju Ambasade SAD-a u BiH i uz angažovanje stručnog tima iz SAD-a i Nacionalne agencije za zaštitu okoliša na lokaciji Doma OS BiH organizovali su trodnevnu radionicu o unapređenju nacionalnih kapaciteta pripravnosti za vanredne situacije u Bosni i Hercegovini i upravljanju nakon katastrofa.

Studenti pete godine studija Upravljanje u kriznim situacijama uz višeg asistenta su uzeli aktivno učešće u nastavku aktivnosti CMEP programa.22 views

Comments


bottom of page