top of page

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije na Desetoj internacionalnoj konferenciji „Sarajevo i svijet“

U srijedu 15. maja 2024. godine, u organizaciji Međunarodnog foruma Bosna, na Univerzitetu u Sarajevu je održana Deseta internacionalna konferencija „Sarajevo i svijet: Sarajevo u Evropi: Društvo, kultura i geopolitika“. Pozdravna obraćanja imali su prof. dr Jasna Duraković, federalna ministrice obrazovanja i nauke, i Samir Avdić, zamjenik gradonačelnice Sarajeva. Prof. dr Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu, održao je uvodni govor na temu „Uloga i snaženje i Univerziteta u dekonstrukciji antibosanskih projekata i razvoju bosanskohercegovačkog društva i njegove države“. U svom obraćanju, rektor Škrijelj je, između ostalog, istakao da se upravo na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije brani država Bosna i Hercegovina, te posebno pozdravio sve inicijative i aktivnosti koje se provode na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije i Fakultetu političkih nauka u okviru Univerziteta u Sarajevu.


U okviru Prvog raspravnog stola konferencije pod nazivom „Geopolitika bosanskohercegovačkog članstva u Evropskoj uniji“ panelisti sa Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije bili su dekan Fakulteta prof. dr Jasmin Ahić na temu „Sigurnost Bosne i Hercegovine i EU integracije“, prodekanesa za naučnoistraživački rad prof. dr Lada Sadiković na temu „Utjecaj geopolitike na demokratski i pravni preobražaj države Bosne i Hercegovine u okviru otvaranja pristupnih pregovora sa EU“, te prof. dr Edina Bećirević, redovna profesorica na naučnoj oblasti „Sigurnosne studije“, na temu: „Kreiranje haosa: Ruski pokušaji izazivanja sukoba u Bosni i Hercegovini radi sprečavanja članstva u EU i NATO“.21 views

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page