top of page

Krizni plan pripravnosti Fakulteta

Ažurirani Krizni plan pripravnosti i odgovora na pojavu Covid-19 Univerziteta u Sarajevu - Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije od 30.11.2021. godine

Krizni plan pripravnosti 30.11.2021
.pdf
Download PDF • 153KB

54 views
bottom of page