top of page

ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE - ZERINA SEFO

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU I SIGURNOSNE STUDIJE


O B J A V LJ U J E


Da će kandidatkinja Zerina Sefo braniti doktorsku disertaciju na temu:

REGULATIVA I TEHNIČKA RJEŠENJA ZAŠTITE FARMACEUTSKIH PROIZVODA OD FALSIFIKOVANJA U FUNKCIJI ZDRAVSTVENE SIGURNOSTI”.


Javna odbrana će se održati dana 25.10.2023. godine u 11:00 sati na Univerzitetu u Sarajevu - Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Zmaja od Bosne 8, Amfiteatar postdiplomskog studija.U Sarajevu, 16.10.2023.


20 views

Comments


bottom of page