top of page

Posjeta studenata Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Agenciji za forenzička ispitivanja i vještačenja Bosne i Hercegovine

U ponedjeljak 13.05.2024. godine prva grupa studenata prvog ciklusa studija na studijskim programima Kriminalistika i Kriminologija, u okviru nastavnog predmeta "Praktična nastava - Stručna praksa 4", u pratnji predmetnog nastavnika prof.dr Nebojše Bojanića, posjetila je Agenciju za forenzička ispitivanja i vještačenja Bosne i Hercegovine. Ova studijska posjeta bila je izuzetna prilika da se studenti Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije bliže upoznaju sa nadležnostima i svakodnevnim radom Agencije, ali i da se približe svijetu stvarne forenzike. Ovim putem se zahvaljujemo menadžmentu AFIV-a na višegodišnjoj plodonosnoj saradnji i njihovom doprinosu realizaciji praktičnog dijela nastavnog procesa na našem fakultetu.
3 views

תגובות


התגובות הושבתו לפוסט הזה.
bottom of page