top of page

Posjeta studenata Operativno-komunikacijskom centru Bosne i Hercegovine


13. i 14. decembra u okviru predmeta Krizni menadžment prvog ciklusa studija i Operativni centri i komunikacijski sistemi integrisanog studija Upravljanje u kriznim situacijama, studenti IV i III godine su u pratnji asistenta Kenana Hodžića obavili posjetu Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine u cilju upoznavanja sa stanjem i aktivnostima Sektora za zaštitu i spašavanje i Operativno-komunikacijskog centra Bosne i Hercegovine.

Studentima je predočen rad Operativno-komunikacijskog centra, oblasti i organizacija djelovanja te načini funkcioniranja u svakodnevnom operativnom prikupljanju i razmjeni informacija sa učesnicima zaštite i spašavanja.


Kroz odgovore na postavljena pitanja, studenti su dobili uvid u osnovne izazove sa kojima sa nosi OKC BiH u svom radu, pri čemu je poseban osvrt posvećen prednostima upotrebe NICS sistema.

49 views

Comments


bottom of page