top of page

PREZENTACIJA RADNE VERZIJE DOKTORSKE DISERTACIJE - Zerina Sefo, MA

PREZENTACIJA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE

24.4.2023. godine u 13:00 satiKANDIDATKINJA: Zerina Sefo, MA


TEMA: „REGULATIVA I TEHNIČKA RJEŠENJA ZAŠTITE FARMACEUTSKIH PROIZVODA OD FALSIFIKOVANJA U FUNKCIJI ZDRAVSTVENE SIGURNOSTI“


KOMISIJA:

1. Dr. Sakib Softić, doktor pravnih nauka, redovni profesor Univerziteta u Sarajevu - Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije na naučnoj oblasti „Međunarodno pravo”, predsjednik;

2. Dr. Nedžad Korajlić, doktor kriminalističkih nauka, redovni profesor Univerziteta u Sarajevu - Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije na naučnim oblastima „Kriminalistika“ i „Sigurnosne studije”, član/mentor;

3. Dr. Goran Kovačević, doktor kriminalističkih nauka, vanredni profesor Univerziteta u Sarajevu - Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije na naučnoj oblasti „Sigurnosne studije”, član;Univerzitet u Sarajevu

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Zmaja od Bosne 8

71000 Sarajevo57 views

コメント


bottom of page