top of page

PREZENTACIJA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE - Edin Garaplija, MA

PREZENTACIJA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE

07.12.2021. godine u 12:00 satiKANDIDAT: Edin Garaplija, MA


TEMA: „DIGITALNI MODEL INTEGRISANOG UPRAVLJANJA RIZICIMA U SISTEMIMA ZAŠTITE KRITIČNE INFRASTRUKTURE BOSNE I HERCEGOVINE“


KOMISIJA:

1. Dr. Goran Kovačević, doktor kriminalističkih nauka, vanredni profesor Univerziteta u Sarajevu - Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije na naučnoj oblasti „Sigurnosne studije”, predsjednik;

2. Dr. Nedžad Korajlić, doktor kriminalističkih nauka, redovni profesor Univerziteta u Sarajevu - Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije na naučnim oblastima „Kriminalistika“ i „Sigurnosne studije”, član/mentor;

3. Dr. Armin Kržalić, doktor kriminalističkih nauka, docent Univerziteta u Sarajevu - Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije na naučnoj oblasti „Sigurnosne studije”, član;
Univerzitet u Sarajevu

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Zmaja od Bosne 8

71000 Sarajevo


173 views

Comments


bottom of page