top of page

PREZENTACIJA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE - Mirsad Buzar, MA

PREZENTACIJA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE

12.09.2022. godine u 11:00 sati (APDS)KANDIDAT: Mirsad Buzar, MA


TEMA: ”MIGRANTSKA I IZBJEGLIČKA KRIZA KAO SIGURNOSNI IZAZOV NA ZAPADNOM BALKANU”


KOMISIJA:

1. Dr. Jasmin Ahić, doktor političkih nauka, redovni profesor Univerziteta u Sarajevu - Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije na naučnoj oblasti „Sigurnosne studije”, predsjednik;

2. Dr. Želimir Kešetović, doktor političkih nauka, redovni profesor Fakulteta za bezbjednost Univerziteta u Beogradu na nastavnim predmetima „Krizni menadžment“ i „Mediji i komunikacije“, član/mentor;

3. Dr. Nedžad Korajlić, doktor kriminalističkih nauka, redovni profesor Univerziteta u Sarajevu - Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije na naučnim oblastima „Kriminalistika“ i „Sigurnosne studije ”, član;Univerzitet u Sarajevu

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Zmaja od Bosne 8

71000 Sarajevo44 views

Comments


bottom of page