top of page

Radionica rodne ravnopravnosti

Na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije je dana 05.04. i 06.04.2023. godine organizirana radionica rodne ravnopravnosti za dekane/ice i direktore­/ice članica Univerziteta u Sarajevu na temu „Rodno zasnovano uznemiravanje/nasilje: preventivni i represivni mehanizmi na Univerzitetu u Sarajevu“.


Predavačica je bila prof. dr Marija Lučić-Ćatić.


Radionica je organizirana u okviru projekta „University and Gender Mainstreaming – UNIGEM“ te realizirana od strane TPO fondacije i Univerzitetskog gender resursnog centra – UNIGERC.44 views

Коментарі


bottom of page