top of page

Studenti Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije posjetili Federalnu upravu policije

Dana 10. maja 2024. godine, studenti Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u okviru nastavnih predmeta Stručna praksa 6 i 8, u pratnji višeg asistenta, Kenana Hodžića, MA, posjetili su Specijalnu policijsku jedinicu i Centar za forenzička ispitivanja, vještačenja i istraživanja Federalne uprave policije.


Na samom početku ove kombinirane uspješne posjete, studenti su se upoznali sa organizacionom strukturom Federalne uprave policije i Specijalnom policijskom jedinicom, odnosno njihovom nadležnostima, kapacitetima i opremom, te redovitim trenažnim procesom. Finalni dio prvog dijela stručno-edukativne posjete omogućio je prisutnim studentima uvid u specifičnost i preciznost rada specijalne jedinice kroz pripremljenu taktičko-pokaznu operativnu vježbu hapšenja lica sa visokim rizikom, gdje su studenti imali priliku posmatrati taktičke postupke, komunikaciju timova i upotrebu specijalne opreme, pružajući im vrijedan uvid u sigurnosne procedure i praksu u stvarnom svijetu prilikom obavljanja najsloženijih policijskih poslova.


Pored navedenog, studenti su u drugom dijelu posjete, kroz set kratkih predavanja u svim odsjecima Centra za forenzička ispitivanja, vještačenja i istraživanja, komunicirali sa osobljem centra kako bi stekli uvide u svakodnevni rad i bliže se upoznali sa specifičnostima vještačenja dokumenta, rukopisa, fono-foto i video tehnike, kompjuterskih sistema, mobilnih telefonskih uređaja i pratećih sistema, hemijsko-toksikoloških vještačenja, bioloških vještačenja i analize DNA, balističkih i mehanoskopskih vještačenja, daktiloskopskih vještačenja i identifikacije. Interakcija sa uposlenicima i prezentiranje procedure rada u laboratorijskim uslovima je od velikog značaja za naše studente.


Ovom prilikom izražavamo ogromno zadovoljstvo i zahvalnost za saradnju zbog izuzetno zanimljive, bogate i uspješne posjete Federalnoj upravi policije. Posjete ovog tipa važno su iskustvo jer pružaju priliku za učenje, povezivanje s profesionalcima i razvoj praktičnih vještina koje će im biti korisne u budućoj karijeri.


23 views

Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
bottom of page