top of page

Studentska posjeta Direkciji za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine

Dana 28.12.2021. godine studenti druge godine Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu u okviru nastavnog predmeta Stručna praksa 3, posjetili su Direkciju za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine zajedno sa višom asistenticom Nermom Halilović-Kibrić i asistentom Kenanom Hodžićem.


Direkcija ima ključnu ulogu kada je riječ o sigurnosti u Bosni i Hercegovini naročito u oblastima domaće i međunarodne policijske saradnje i zaštite štićenih lica i objekata. Studenti su tokom posjete imali priliku u okviru prvog predavanja od strane predstavnika Sektora za koordinaciju i saradnju, g. Amira Ćorića, upoznati se sa organizacijom, nadležnostima, poslovima i zadacima DKPT BiH sa aspektom na saradnju sa policijskim i drugim tijelima.

U nastavku posjete studenti su obišli Operativni centar i upoznali se sa najznačajnim aktivnostima i operativnim kapacitetima, te sistemima video nadzora i radio veze. Upravo je razmjena informacija i podataka o svim sigurnosno interesantnim dešavanjima 24 sata na dan ključna osnova za unapređenje komunikacije, koordinacije i saradnje svih policijskih tijela Bosne i Hercegovine.


Predstavnik Sektora za obezbjeđenje VIP ličnosti i objekata, g. Đorde Blagojević je kroz prezentaciju i praktične pokaze iz poslova i zadataka istoimenog sektora približio studentima modele zaštite, zaštitne formacije, postupke reagovanja i opremu kojom raspolažu. S tim u vezi, studenti su prisustvovali i taktičko-pokaznoj

vježbi koju su izveli policijski službenici koji neposredno štite VIP osobe.


U nastavku predstavnici Odsjeka za saradnju sa INTERPOL-om i EUROPOL-om, g. Ismar Brkić i g. Vladimir Skarić upoznali su studente sa poslovima i zadacima NCB INTERPOL-a i EUROPOL-a, te regionalnim oblicima kriminalističke saradnje.


Uspješno realizovana studentska posjeta je od izuzetne koristi za studente i u to ime izražavamo posebnu zahvalnost rukovodstvu Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine na čelu sa direktorom g. Mirsadom Vilićem i predavačima koji su profesionalno i stručno na direktan i praktičan način upoznali studente sa poslovima i aktivnostima koje obavljaju.


92 views

Opmerkingen


bottom of page